“Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 28. oktobrom do 14 sati”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se za studijski program Održivi razvoj prijave podnose u prostorijama Rektorata Univerziteta.

Iz UCG su kazali da pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

“Doktorske studije traju tri studijske godine, odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita”, precizirali su iz UCG-a.

Kako su naveli, kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

“Odnosno ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika”, navodi se u saopštenju.

Iz UCG su rekli da će upis kandidata biti obavljen do 4. novembra, a da će nastava početi 7. novembra.

Izvor:rtcg.me