Marta Šćepanović, nova predsjednica opštine Kolašin upriličila je radni sastanak sa novinarima.Tom prilikom poslenicima javne riječi, od kojih očekuje da nastave sa profesionalnim i objektivnim izvještavanjem, iznela je plan i program koji bi trebalo da se realizuje do kraja njenog mandata. Prioritet je, istakla je, da se otvaranjem novih radnih mjesta spriječi odliv prije svega mladih obrazovanih Kolašinaca koji bi u velikoj mjeri, novim idejama trebalo da unaprijede dalji razvoj i omoguće bolji i kvalitetnii život u varoši kraj Tare.

Marta Šćepanović, predsjednica Opštine Kolašin

Posebnu pažnju u narednom periodu nova predsjednica opštine posvetiće unapređenju komunkacije sa građanima, posebno sa predsjednicima mjesnih zajednica kako bi saznala koji su po njima dalji prioriteti i šta treba uraditi na poboljšanju u svim oblastima funkcionisanja javnih službi opštine koja pretenduje da bude centar turističke ponude sjevera Crne Gore.  Inače, u narednom periodu Šćepanovićeva namjerava da održi pojedinačne sastanke i sa investitorima. Ideja je da sve bude, rekla je, transparentno a podaci o svemu što se trenutno gradi, ili planira u vezi sa poboljšanjem infrastrukture i izgradnjom i rekonstrukcijom drugih objekata u Kolašinu građanima i ukupnoj crnogorskoj javnosti budu dostupni.

N.S