Utorak, 18 Januara, 2022
Kolašinske novosti kao neprofitno glasilo nastale su sredinom januara 2010. godine u vreme kada je štampanim medijima pretilo gašenje, a novinarima u zemlji i regionu gubitak posla. Pokrenuto je glasilo, za početak u formi biltena i prvi broj “fotokopiran” je 27.01.2020, da bi od  petog broja prerastao u novine kakve su i danas pred čitaocima. Kolašinske novosti obrađuju teme iz svih oblasti života i rada, kao i teme iz života običnih ljudi.
U Evidenciju medija pod rednim brojem 725 upisan je štampani medij „Kolašinske novosti“.
Rješenjem Ministarstva kulture br. 05-4040/2 od 10.11.2017.god. osnivač je D.O.O. LIDER MONT MEDIA sa sjedištem u Kolašinu, Ul. 13.jula bb.

Štampanje pomoglo Ministarstvo kulture u okviru projekta „Podrška razvoju medijskog pluralizma“

IZDAVAČKI ODBOR
Daniel Vincek, prof.dr Radenko Šćekić, prim. dr Vladimir Čarapić, Zoran Rakočević profesor, primarijus. dr Gavrilo Šćepanović, Milija Šćepanović, dipl. pravnik
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
dr sci Mirko Jakovljević, politikolog
ZAMJENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
dr Jelena R. Zindović
E-MAIL
kolasinskenovosti@yahoo.com
STALNI SARADNICI
Marjana Milošević, Božidar Dožić, Predrag T. Šćepanović, Vedran Vujisić, foto-reporter