Petak, 2 Decembra, 2022
U Evidenciji medija pod rednim brojem 725 upisan je štampani medij “Kolašinski pogledi” na osnovu zahtjeva za upis promjene naziva štampanog medija “Kolašinske novosti” u “Kolašinski pogledi”, osnivača DOO “Lider mont media” sa sjedištem u Kolašinu 13. jula bb. Rješenjem Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija br. UPI 01-632/22-607/2 od 01.04.2022. godine.

Osnivač i pokretač “Kolašinskih novosti” je Mirko Jakovljević ispred DOO “Lider mont media” Kolašin. Prvi broj objavljen je 27.01.2010. i do maja 2022. štampan u 54 izdanja kada mijenja naziv u “Kolašinske poglede”.

List izlazi četiri puta godišnje u tiražu 600 primjeraka.

ISSN 2957-2738 Kolašinski pogledi (Štampano izdanje)
ISSN 2957-2746 Kolašinski pogledi(Online izdanje)
IZDAVAČKI ODBOR
prof. dr Dobrivoje Stanojević, primarijus dr Gavrilo Šćepanović, prof.dr Radenko Šćekić, prim. dr Vladimir Čarapić, Daniel Vincek, Milija Šćepanović dipl.pravnik, prof. dr Velibor Spalević, doc. dr Mirko Jakovljević, prof. dr Dragan Bulatović, mr Darko Brajušković, mr Mladen Blažević, Janko Vujisić, Zoran Rakočević profesor
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
doc. dr Mirko Jakovljević, politikolog
ZAMJENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
dr Jelena R. Zindović, spec. int. medicine
E-MAIL
kolasinskenovosti@yahoo.com
REDAKCIJA
prof. dr Radenko Šćekić, doc. dr Mihailo Čabarkapa, dr Blagoje Vujisić, mr Zoran Bošković, ma Petar Pantović, Radomir Perišić, Ranko Ćetković, Nebojša Filipović, Saša Radunović, Marjana Milošević, Božidar Dožić, Predrag T. Šćepanović, Milan Maretić, Vukoman Kljajević, Irena Raičević, saradnik: Vedran Vujisić, foto-reporter; kompjuterski prelom: Jelena Jušković; štampa: “Montgraf”, Podgorica i “Pegaz”, Bijelo Polje