Problem gradske deponije u Bakovićima, odnosno privremenog mjesta za odlaganje otpada, datira unazad već tri decenije, ako ne i više, a u istoj problematici je i rijeka Tara koja je direktno ugrožena jer veći dio otpada na toj deponiji upravo ide u korito rijeke Tare jer se nalazi na samoj obali.

Najave oko „modernizacije”, sanacije, izmeštanja lokacije su najavljivane iz godine u godinu a od tog posla do danas nije se ništa dogodilo. Deponija u Bakovićima i dalje je na istom mjestu, iz godine u godinu su isti problemi, „paljenja” deponije, apeli mještana iz neposredne blizine kao i zaposlenih na obližnjoj pumpi.

Zbog permanentnog problema sa deponijom, Portal Kolašin je razgovarao sa Komunalnim preuzećem koje održava deponiju, i kako su istakli, oni su takođe svjesni problema koji stvara deponija uprkos tome što je smještena van grada.

„Lokacija Bakovića je inače raznovrsna po svom korišćenju. Još u poslednjim decenijama prošlog vijeka na tom području su počeli da se gradne industrijski i privredni objekti. Nakon što je Drijenak, kao industrijska zona, „popunjen“ sa drvoprerađivačkim kapacitetima, metalo-prerađivački kapaciteti kao i ostale preduzetničke djelatnosti su se locirale na Bakoviću“, podsjećaju iz Komunalnog preduzeća dodajući da tako je i danas gdje je u Bakoviću pored industrijske zone sa različitim prerađivačkim i privrednim sadržajima, locirana i Biznis zona a tu je i Lukoil benzinska pumpa.

„U pozadini svih tih objekata, nalazi se deponija za odlaganje otpada. Izuzetno je zahtjevno održavanje deponije. Gotovo iz mjeseca u mjesec, zbog razvoja grada kao i brojnih investicija koje se realizuju, povećava se količina otpada koja se istovara na deponiji. Često dolazi i do zapaljivanja materijala a vatru moraju gasiti zaposleni u Komunalnom preduzeću i pripadnici Službe zaštite i spasavanja. Takođe se i građevinskim mašinama zatrpava zapaljeni materijala. Naravno, čuvanjem i potrebnom pažnjom prilikom istovara materijala, nastoji se da do zapaljivanja ne dolazi“, ističu iz komunalnog.

Deponija u Bakoviću, iako decenijama ima svrhu odlaganja otpada, privremenog karaktera, podsjećaju iz komunalnog preduzeća, zapravo se radi i privremenom odlagalištu otpada koje se mora adekvatno organizovati i zaštiti.

„Planiramo da u Bakoviću izgradimo reciklažno dvorište dok bi se transfer stanica gradila u Mojkovcu čije bi korišćenje bilo omogućeno i Komunalnom preduzeću iz Kolašina. Problem odlaganja otpada je jedan od stalno prisutnih problema lokalnih zajednica“, kazali su u tom kolašinskom preduzeću.

U kolašinskoj lokalnoj upravi i u Komunalnom preduzeću smatraju da se odlaganje otpada treba rješavati međuopštinskom saradnjom,odnosno organizacijom regionalnih i međugradskih deponija. Takav stav imaju i međunarodne institucije koje se bave ovom problematikom a projekti odlaganja otpada, odnosno organizovanja deponija, su često i finansirani kroz podršku evropskih fondova.

„Problem odlaganja otpada na području kolašinske opštine ide u dva pravca. Profesionalno održavanje i organizovanje privremene deponije odnosno odlagališta otpada od strane Komunalnog preduzeća i projektna priprema da problem deponije trajno riješi kroz među-opštinsku i regionalnu saradnju uz partnerstvo sa evropskim fondovima“, zaključili su u kolašinskom komunalnom preduzeću povodom rješavanja problema gradske deponije napominjući da je organizacija deponije, odnosno odlaganje otpada jedna od ključnih obaveza komunalnog uređenja grada.

Izvor: portalkolasin.me