Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore i Udruženje boraca NOR-a i antifašista – Pljevlja objavili su vrijednu knjigu „ZNAMENJA SLOBODE – Spomenici NOR-a u pljevaljskom kraju“. Ova knjiga je nastala  kao „izraz namjere priređivača da uradi dopunjeno i redizajnirano izdanje knjige na ‘Vječnoj straži’, autora Radovana Vujadinovića“, iz 1988. godine. Redakciju koja je realizovala ovu knjigu čine: Milorad Joknić, Goran Čavić, Dragan Mitov Đurović, Vuko Dragašević, Velibor Mitrović, Emina Salihović, Radovan Vujadinović, Ilija Despotović, Ljiljana Bajčetić i Đina Bajčeta. Autor teksta o spomenicima i spomen-obilježjima napisao je Radovan Vujadinović, dok je recenzent Vuko Dragašević.

Moto ove stilski i tehnički urađene knjige predstavljaju Njegoševi stihovi: „Vaš će primjer učiti pjevača kako treba s besmrtnošću zborit“.

U predgovoru koji potpisuje Milorad Joknić, pored ostaloga stoji: „Pljevaljski kraj dao je vrijedan prilog Narodno-oslobodilačkoj borbi protiv okupatora. U redovima partizanskih jedinica  poginulo je 567 boraca, što sa ukupnim brojem civilnih žrtava rata iznosi 2458 stradalih lica. Boračka organizacija pokazala je zapažen napor da proslijedi u pamćenje generacijama koje dolaze svjedočanstva o brojnim žrtvama, dramatičnim događajima i blistavim primjerima hrabrostima i patriotizma i svjesnog žrtvovanja za slobodu i otadžbinu. U memorijskoj riznici ubaštinjena su brojna znamenja koja čuvaju sjećanja na ljude i događaje koji su mijenjali vrijeme.“

U knjizi „Znamenje slobode“ obrađeno je sedamdesetak spomenika i spomen-obilježja sa teritorije Pljevalja. Za svaki spomenik data je njegova fotografija, kao i detaljan opis sa istorijatom istih. Knjigu, s razlogom, otvara priča o Memorijalnom centru „1. decembar“ na Stražici. Ovaj spomenik je podignut 1961. godine, povodom 20-te godišnjice Pljevaljske bitke. Spomen kompleks je otvorio Blažo Jovanović, tadašnji predsjednik SR Crne Gore. Stražica je 1971. godine proglašena  za mjesto stratišta masovne pogibije i strijeljanja. U kripti spomenika se nalazi sarkofag sa posmrtnim ostacima 412 osoba od kojih e 214 odnosi na učesnike Pljevaljske bitke. Natpis zahvalnosti urezan u mermernu ploču glasi: „Pred veličinom vaše žrtve, pred zamahom vašeg pregnuća, mi savijamo naše borbene zastave i kažemo: vječna vam hvala, drugovi!“

Vječna zahvalnost

Pored ovoga spomenika obrađeni su i: Spomenik strijeljanim rodoljubima na Senjaku, Spomenik nepoznatim partizanima u Bobovu, Spomenik borcima u Kruševu, Spomenik borcima iz jedinica NOVJ u Kosanici, Spomenik nepoznatim borcima u Šulima, Spomenik u Krupcima, Spomenik u Boljanićima, Spomenik trećoj proleterskoj sandžačkoj narodnooslobodilačkoj udarnoj brigadi u Vrulji. Spomenik italijanskoj partizanskoj diviziji „Galibardi“ u Mrzovićima, Spomenik Bošku Buhi. Dati su precizni i dragocjeni podaci o spomen-bistama, spomen-piramidama, spomen –česmama, spomen-pločama. Značaj ove knjige jeste i u tome, što ovdje, na njenim stranicama imamo i spisak ulica čije ime je vezano za značajne ličnosti, datume i događaje iz NOR-a,  kao i spiskove škola, institucija i radnih organizacija čije je ime, takođe, vezano za značajne ličnosti i datume iz Drugog svjetskog rata. Svakako, ovdje treba spomenuti i spiskove koji svjedoče o promjeni naziva određenih institucaja nakon raspada SFRJ. Hronologija događaja iz NOR-a koja stoji na kraju knjige predstavlja jednu uspješnu istoriju pljevaljskoga kraja.

Ovom prilikom ističem rečenice iz predgovora da ova knjiga predstavlja i prilog afirmaciji umjetničkih vrijednosti spomen-obilježja. Data su i sva imena autora ovih zasluženih i uzvišenih biljega jednoga vremena.

Monografija „Znamenja slobode“ predstavlja afirmaciju antifašizma kao velike tekovine Crne Gore, i afirmaciju i zahvalnost  pljevaljskom kraja čiji je partizanski pokret dao značajan doprinos velikoj partizanskoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu. Knjiga je i novi spomenik tim žrtvama za slobodu, pokazujući, istovremeno, da i ova generacija baštini antifašizam kao uzvišenu ideju. Monografija je dug koji traje i opominje. Čini mi se da se pojavila u pravo vrijeme. I to baš u Pljevljima!

Piše: Prof. dr Draško Došljak