Shodno planskim aktivnostima Uprave policije, a u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Goe i Mašinskim fakultetom- Centrom za edukaciju u drumskom saobraćaju, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac će u periodu od 6. do 20. jula  2020. realiizovati kampanju “Pokazivač pravca (žmigavac) ne smije da bude stvar izbora, već obaveza vozača” koja će biti isključivo preventivnog karaktera. Preventivne aktivnosti će se ogledati kroz raspodjelu flajera sa logom kampanje učesnicima u saobraćaju.

Pokazivač pravca (žmigavac) ne smije da bude stvar izbora, da li ćemo ga u datoj situaciji uključiti ili ne, već jasno propisana obaveza, prilikom određenih radnji u vožnji.

Uključen pokazivač pravca

Pokazivači pravca služe da upozore ostale učesnike u saobraćaju na namjeru vozača da promijeni pravac kretanja. Veoma važno je da se pokazivač pravca daje na vrjeme, kako bi ostali učesnici imali mogućnost da reaguju na iskazanu namjeru vozača. Najviše opasnih situacija koje rezultiraju saobraćajnim nezgodama, nastaje kada vozač ne da pokazivač pavca pri skretanju desno pa dolazi do udarca od pozadi u ovo vozilo, ili pri skretanju lijevo, kada vozač drugog vozila već započne obilaženje ili preticanje vozila koje usporava, a ne obavještava o svojoj namjeri.

Kontrolna tabla vozila

Veoma važno je da se u uslovima gradske vožnje žmigavac daje na vrijeme, kako bi ostali učesnici imali mogućnost da reaguju na iskazanu namjeru vozača. Najranije to je 80 metara odnosno najkasnije 50 metara prije skretanja, kako bi žmigavac bio uključen minimum dvije sekunde jer je reagovanje vozača u vremenu psihičke sekunde 1. – 1,1.

Piše: I.Vidaković