Prema prvoj legendi, varoš se prozvala ovako po crkvi, koja je bila na tome mjestu i zvala se Andrijevica. Crkva je to ime dobila na ovaj način: Kad su Vasojevići nekad tražili dopust od Turaka da grade crkvu, ovi im dopuste, s tim da je moraju svršiti do Andrijeva-dne (30. novembra). Vasojevići naprave crkvu od borovine, a gradili su je i danju i noću da bi je svršili do određenog dana, a pokrivali je klisom. No nisu je mogli svu pokriti, nego da bi do toga dana bila gotova, pokriju jedan mali dio šticom, te je tako i ostala sve do 1862. godine, kada je izgorjela. Tako je crkva to ime dobila, a bila je posvećena Sv. Arhanđelu Mihailu, slavi svih Vasojevića. Prema drugoj, Andrijevica, mala varošica smještena između obronaka Komova i rijeke Lima ime je dobila po Miroslavljevom sinu Andriji Nemanjiću (1250.godine) koji je sagradio manastir  na Dobroj rijeci, kasnije nazvanoj Zlorečica na Gracu, utvrđenju koje je štitilo današnje Božice, gdje je jedno vrijeme i stolovao.

Izvor: www.travelmontenegro.me