Istorija Berana pisala se i na brdu Jasikovac.

Na mjestu gdje se danas nalazi naselje Hareme, do bitke na Rudešu (1862.) nije postojala nijedna kuća. Nakon nje, za potrebe turske vojske, na Jasikovcu niče vojno utvrđenje, a u podnožju turski oficiri grade kuće i hareme.Tako je nastalo prvo urbanizovano i projektovano naselje na ovom području, koje je ime dobilo baš po tome što su tu živjele žene turskih oficira. U Haremima je svoju kulu imao i čuveni Rizvan-beg, arhitekta školovan u Parizu, koji je projektovao najznačajnije objekte u Beranama- vojno utvrđenje na Jasikovcu, Hareme, glavnu gradsku čaršiju, kasarnu, džamiju, šedrvan i gradsku česmu. Za Rizvan-bega i njegovu ženu – ljepoticu Albu je vezana jedna od najstarijih beranskih legendi.

Kao arhitekta Rizvan-beg je često putovao i dugo odsustvovao od kuće. Samujući, njegova mlada žena Alba zaljubila se u slugu. Kada više nijesu mogli da kriju svoju ljubav, započeli su zajednički život. Te vijesti brzo su došle i do Rizvan–bega koji se vratio u Hareme i odmah pogubio slugu. Ne htjevši da ga čeka u kući, Alba je otišla do Lima gdje se sa visoke stijene bacila u duboki vir. To mjesto, na kom je kasnije sagrađen hotel Berane i danas se po nesrećnoj ženi zove Albin vir. Rizvan-beg se više nikad nije vratio u Berane.

Izvor: sharemontenegro.me