Na tromeđi sela Mioče, Orahovica i Ograde, nedaleko od Bijelog Polja, postoji toponim Jedina bukva. Nekad je na tom mjestu bilo jedno stablo bukve koje je dominiralo nad okolnom brezovom i grabovom šumom. Legenda kaže da je tu izrasla iz ugarka vatre koju je sa oko šest kilometara udaljenog Markovog  kamena, na vrhu planine Lise, bacio Marko Kraljević. Usamljeno visoko stablo je privlačilo munje i gromove. Od čestih udara groma stablo se krnjilo i sušilo, da bi se sedamdesetih godina prošlog vijeka srušilo.

Visoke bukve odavno nema ali je ostalo da traje ime – Jedina bukva.

Bilježi i od zaborava čuva: Radomir Perišić