Kod Mrdovića se osjeća potpuna sloboda duha i samog izraza, ali i potpuno prepuštanje instinktivnom. U tom smislu, posmatrajući njegovo stvaralaštvo, možemo uočiti ubjedljivost izraza sa visoko iskazanom komponentom iskustvenog a onda potpunu drugu krajnost, koja govori o totalnom distanciranju od naučenog konvencionalnog pristupa. Negdje su forme potpuno svedene i predstavljaju vidljivi Mrdovićev svijet, dok se s druge strane kod određenih skulptura osjeća naglašena kompleksnost u izrazu koja otkriva njegove unutrašnje prostore, riječi su o skulpturama Ljubodraga Mrdovića mr Abaza Dizdarevića.

Bato Ljubodrag Mrdović

Borislav Jovanović smatra da mojkovački i crnogorski vajar pripada onoj grupi likovnih stvaralaca koji se između širokog dijapazona vajarskih iskaza-počev od klasičnog realizma do slojevite figuracije i visoke apstrakcije, te performansa, instalacije, opredijelio za formu koja neće biti ni realistična niti pak neka totalne modernizacije, već za figuraciju koja ima primjese nadrealizma i konkretne vizuelizacije, odnosno, simboličnog pečata. Njegov umpjetnički postupak je zapravo, određen njegovom tematskom preokupacijom, a ona se odnosi na zavičaj kako u užem tako i u širem značenju.

Bato Ljubodrag Mrdović rođen u Mojkovcu 7.11. 1957. Od oca Rada i majke Danice Radojević.

Osnovnu i srednju školu učio u Bijelom Polju. Nastavnički fakultet odsjek Likovno vaspitanje završio u Nikšiću, Likovnu akademiju u Sarajevu. Izlagao na više kolektivnih i četiri samostalne izložbe, učesnik međunarodnih likovnih kolonija i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

N.S.