Pred čitaocima je dvadesetprvi broj Novina sjevera koji odlikuje bogatstvo sadržaja, lijep grafički dizajn i tematska razuđenost. Novinu otvara tekst o turističkoj valorizaciji sjevera Crne Gore sa naglaskom na briljantni vez prirode u Đalovića pećini. Na ljubavlju i poštovanjem ispunjeno vrijeme čitaoce će podsjetiti tekst iz pera Ranka Ćetkovića Lijepo stoji brigadirska bluza.

-U svima nama, bez razlike, još uvijek gori ona  brigadirska vatra, zbog koje smo išli u sve krajeve Jugoslavije, radili, gradili i vrlo smo ponosni na to, istakao je Radosav Vule Medojević, prvi komandant  brigade „Boško Dedejić“.

O neobično, običnom crnogorskom umjetniku mr Mladenu Blaževiću, o raznorodnom opusu koji protokom vremena ne gube na aktuelnosti piše doc. dr Mirko Jakovljević.

Centralna tematska cjelina posvećena je pedestogodišnjem jubileju pjesničke manifestacije  Ratkovićeve večeri poezije.

Na Ratkovićevim večerima poezije doživljavamo sveobuhvatno shvatanje  života i svijeta. Učvršćujemo naše temelje na promišljenostima i saznanjima, tradiciji, kulturnim i etičkim  vrijednostima. Sve u cilju njegovanja stvaralaštva i umjetničkog oblikovanja pojedinaca i kolektiva, sa ambicijom da to bude znak  prepoznavanja vrijednosti i suvi pečat na bogatoj crnogorskoj umjetničkoj sceni, naglašava Kemal Musić, direktor Javne ustanove RVP.

Priče Čardak iz pera dr Mihaila Čabarkape i  Lament nad čaršijom koju potpisuje Radomir Perišić, kao i prikaz  dr Blagoja Vujisića na poeziju Radomira Ilića daju ovom broju Novina sjevera posebno literarno obilježje.

Tu je još više od dvadeset naslova što novini daje tematsku raznovrsnost i čini je interesantnom čitaocima. Osnivač i izdavač gasila je LIDER MONT MEDIA KOLAŠIN, uz  podršku Direktorata za medije Ministarstva kulture Vlade Crne Gore.

 R. P.