Pitanje, šta je istina, zaokupljalo je ljudski rod od  nastanka i pojave čovjeka do sadašnjeg trenutka. Ovim pitanjem, temeljno su se bavile nauke, prije svega filozofija, etika, psihologija i dr. nauke, sve su one dale definiciju dokazivanja istine.

Način razmjene informacija tokom istorije se mijenjao. Vremenom su glavnu ulogu u prenosu informacija preuzeli mediji. Što je informacijom bivao obuhvaćen veći broj ljudi, potreba istinitosti prenešene informacije postajala je sve veća. Logikom, potrebe za informacijom, doživljava(lo) se da pojam informacije u sebi ima atribut istine.

Autori zbornika “Laž u statusu istine”

No, svjedoci smo i kroz istoriju medija, a posebno danas da su informacije i istina postali suprostavljeni i ne rijetko dijamaetralno suprotni pojmovi.

Rukopis, “Laž u statusu istine” – u izdanju Medijske kulture, je nastao kao zbornik radova, objavljenih u “Agori” – kulturnom dodatku, dnevnog lista “Pobjeda”, u periodu od 2004.–2014. godine. Dvadeset i šest naslova, filozofa, sociologa, profesionalnih novinara, publicista i dr., koliko sadrži ova knjiga, viđenja su na odnos pojmova istine i laži u medijima.

Piše: Budimir Damjanović, izvršni urednik