MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE

MINISTAR

G-din Damir Šehović

NACIONALNI SAVJET ZA OBRAZOVANJE

Predsjednik

Prof.dr Đorđe Borozan

Predmet: Inicijativa za uvođenje časopisa „Komuna“(časopis za njegovanje baštine Crne Gore) u okviru modela kolokvijalne-fakultativne integrisanosti u sistem osnovnoškolskog obrazovanja

Poštovani,

Cijeneći decenijsku aktivnost časopisa Komuna na izučavanju, njegovanju, prezentaciji i valorizaciji kulturno-istorijske baštine Crne Gore;

Poštujući visoke profesionalne domete, metodologiju i istraživačke tehnike, kredibilne naučne izvore, referentnost i selekciju predmetnih tema širokog radijusa od etnologije, istorije, tradicije, kulture, diplomatije, ambijentalne arhitekture, jezičkog nasljeđa, multikulturalizma, arhivistike, izučavanja muzejske građe, do muzičkog nasleđa i drugih specifičnih tema značajnih za sveukupno nasljeđe Crne Gore;

Uvažavajući multikulturalni programski pristup u obradi i prezentaciji tema svekolikog civilizacijskog nasleđa različitih kulturalnih epoha, vrijednosti i materijalnih tragova;

Prepoznajući značaj Komune kao kvalifikovanog resursa za izučavanje, dijalog i transfer znanja budućim generacijama;

Naučni, kulturološki i profesionalni dignitet Komune objektivna je i temeljna spisateljska materija na osnovu koje se mogu vjerodostojno proučavati najširi elementi sveukupne državno-istorijsko-duhovne baštine vjekovnog trajanja Crne Gore;

Široka kontinuiranapodrška građanske, kritičke i medijske javnosti uz javnu prepoznatost Komune prostor je održivosti na osnovu kojeg se utemeljuju ideje i prakse najšireg diskursa znanja o nama i našoj državi Crnoj Gori;

Svjesni da je u dobu globalizacije izazov i obaveza svih subjekata društva, posebno malih zajednica, očuvanje identiteta i njegovog mjesta u širim integracionim procesima;

Rukovođeni načelom inovacije i modernizacije obrazovnih sadržaja, programa i tematskih modela adaptiranih izazovima najširih kulturoloških procesa;

Uvjereni da je svijest o održivosti i sistemsko generacijskom transferu znanja o Crnoj Gori, zaloga održive budućnosti koja će baštiniti jezik, kulturu, istorijsko i duhovno postojanje svekolikog državnog bića;

Iniciramo kod prosvjetnih vlasti Crne Gore, poštujući njihovu punu autonomnost,  razmatranje predloga na osnovu kojeg bi se u okviru mogućnosti, tematski sadržaj Komune predstavljao na popularan način učenicama osnovno-školskog uzrasta;

Konkretni operativni modeli, eksperimentalne škole, razredi, načini prikazivana i selekcije sadržaja, djelatni su pravci potencijalne razrade integrisanja Komune u neki od fakultativnih oblika školskog sadržaja namjenski organizovanih za ciljnu grupu osnovno-školskog uzrasta, a shodno procjeni i za srednjoškolsku generaciju;

Očekujući odgovor i interakciju ovim povodom, a u interesu očuvanja kulturno-istorijske baštine Crne Gore, potpisnici inicijative uvjereni u javni interes misije koju već deceniju obilježava visokoprofesionalni rad Komune, predmetnu inicijativu doživljavaju i upućuju kao čin lične i kolektivne obaveze i odgovornosti na očuvanju istorije,kulture, tradicije, imena i jezika Crne Gore.

    REDNI BROJ     IME I PREZIME     ZANIMANJE / PROFESIJA       INSTITUCIJA       POTPIS
  1. Sreten Perović             Akademik Književnik DANU  
  2. Božidar Šekularac Akademik Univerziteski prof. DANU  
  3. Zuvdija Hodžić             Akademik Književnik Subnor i antif CG CANU  
  4. Miodrag Radunović        Prof.dr.prim.dr.sci.med. Dekan Medinski fakultet PG.  
  5. Ljubiša Stanković        Akademik Univerziteski prof. CANU Elektrotehn.fak.    
  6. Adnan Čirgić                         Prof.dr Univerziteski prof. Fakultet za crnogorski jezik    
  7. Željko Sošić                       Reditelj Umjetnički direktor Crnogorsko Narodno pozor.  
  8. Velibor Spalević               Prof.dr Univerzitetski prof. Filozofski fakultet NK    
  9. Zoja Đurović                Mr Direktorica Muz.škola „Vasa Pavić“    
  10. Draško Došljak             Prof.dr,Univerzitet. prof, publicista Filološki fakultet NK  
  11. Novak Kilibarda            Prof dr,Univerzitet Prof.,publicista Filozofski fakul. FCJK  
  12. Božidar I.Miličić Filolog, publicista,novinar Slobodni stvaralac,penz.  
  13. Čedomir Bogićević       Dr pravnih nauka publicista Senat DANU  
  14. Anastazija Miranović Dr istorije umjetnosti Narodni muzej Crne Gore  
  15. Božidar Ivanović           Velemajstor i šahovski pisac     Slobodni stvaralac    
  16. Edin Jašarović               Doc.dr Dekan FDU Cetinje  
  17. Tatjana Novović Prof.dr Univerziteski prof. Filozofski fakultet NK  
  18. Dragan Koprivica          Prof.dr Univerziteski prof. Filološki fakultet NK    
  19. Mehmed Đečević        Doc.dr Univerzitetski prof. Fakultet  političkih nauka  
  20. Marijan Premovič        Doc.dr Univerzitetski prof. Filozofski fakultet NK    
  21. Radovan Stojanović    Prof.dr. Univerzitetski prof.  Elektrotehnički Fakultetet PG    
  22. Gojko Joksimović           Prof.dr. Univerzitetski prof. Elektrotehnički Fakultetet PG    
  23. Nela Savković Vukčević Mr. nauka Publicista Univerzitet Donja Gorica    
  24.   Ivan Jovović                  Mr.pravnih nauka Publicista Uprava za dijasp.,MaticaCG.    
  25. Rifat Alihodžić Dr.tahničkih nauka Univerzitetski prof. Arhitetonski fakultet CG    
  26. Goran Škatarić Prof.dr Univerziteski prof. Univerzitet Donja Gorica    
  27. Marjan Mašo Miljić Profesor Istoričar Istorijski institut Crne Gore    
  28. Aleksandar Radoman Profesor Prodekan za nast. Fakultet za cg jezik i književnost    
  29. Novica Vujović Mr Profesor Fakultet za cg jezik i književnost    
  30. Ema Alihodžić Jašarović Doktorant i saradnik na AF Arhitektonski fakultet CG    
  31. Srđa Martinović            Prof.dr   Univerzitet CG    
  32. Branka Bogavac Spisateljica Profesorica Sorbona Francuska    
  33. Andro Martinović Reditelj Direktor Kinoteke Crnogorska kinoteka    
  34. Branko Baletić            Filmski reditelj CANU    
  35. Danilo Burzan Novinar i publicista Penzioner    
  36. Vukić Pulević Akademik i profesor Penzioner    
  37. Senad Gačević Kompozitor Muzička akademija    
  38. Slobodan Vuković Publicista i novinar Bivši gl.urednik Tanjuga, Pobjede    
  39. Ramiz Hadžibegović Esejista, publicista Penzioner    
  40.   Božidar Proročić Mr.saobraćajni inžinjer publicista i književnik Nacionalni parkovi CG    
  41. Gani Karamanaga Prim.dr.spec.pneumofiz. Publicista, književnik Savez stvaralaca Albanaca u CG    
  42.   Adis Balota Prof.dr. Dekan Fak.za inf.tehnol. Univ.Mediteran    
  43.   David Kalaj               Prof dr. Prirodno matematički fak.    
  44.   Salko Luboder Publicista Direktor   CEKUM    
  45.   Vladimir Vojinović          Doc.dr    FCKJ    
  46. Husein Ceno Tuzović Profesor-novinar i publicista Penzioner    
  47. Jelena Tomašević Umjetnica Mr slikarstva Akadam.likovnih umjetnosti    
  48. Slobodan Marunović     Glumac                                      CNP    
  49.   Nermin Abdić   Prim.dr sci.med. Klinički centar Crne Gore    
  50.   Velibor Čović                Novinar Bivši gl. RTVCG i JUTELA  
  51. Milica Kadić Aković                         Mr Viši lektor Filološki fakultet NK  
  52. Miraš Martinović               Profesionalni novinar Književnik PEN CG    

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime