Nedjelja, 2 Oktobra, 2022

Impressum

Medij:

Internet publikacija “Portal Novine Sjevera”

Osnivač:

U evidenciju medija pod rednim brojem 055 upisuje se internet publikacija „Portal Novine Sjevera“.

Uz prijavu za upis priložena odluka o osnivanju medija od 15.04.2020. god. i izvod iz centralnog registra privrednih subjekata pod registarskim brojem 5-0559562/002.

Rješenje: br. UPI 01-631/21-2329/2; 13.12.2021.

DOO “Lider mont media” Kolašin – PIB 02773058

Adresa:
13. Juli bb, 81210 Kolašin

Redakcija:
novinesjevera@gmail.com

Marketing:
novinesjevera@gmail.com

Direktor i glavni urednik: dr Mirko Jakovljević

Odgovorni urednik: Radomir Perišić