Na domak Bijelog Polja je Banje Selo, naselje sa tridesetak kuća i područnim odjeljenjem Osnovne škole „Marko Miljanov“. U školi je i Biblioteka „Miodrag Bulatović“ posvećena poznatom književniku koji je rođen u obližnjem selu Okladi.  „Legenda kaže da je tu nekad postajalo  lječilište – banja. Od lječilišta nema traga. Postoje samo više izvora mineralne vode. Jedan od tih izvora je kaptiran i proveden 5- 6 kilometara gdje se u fabričkoj hali kaptira i na tržištu plasira  pod nazivom mineralna voda „Rada“.

Zabilježio: R.P