Patronažne sestre Doma zdravlja Kolašin svakodnevno obavljaju human i odgovoran posao. Humanost dokazuju na djelu ne samo prema korisnicima zdravstvene zaštite već i u drugim situacijama. To su pokazale i danas prilkom spašavanja i zbrinjavanja tek izleglih pilića. Naime, nečijom nebrigom i nepažnjom u blizini Kolašina sestre Maja i Nataša su primjetile nekoliko pilića na magistralnom putu. Rizikujući svoje živote uspjele su da mala nemoćna bića spasu. Sa suzama u očima govore da su neki pilići ipak stradali i žao im je što i ta pilad nije spašena.

Patronažne sestre nijesu krile radost što su jedno pile poklonile humanom prolazniku, drugo je zbrinuto u obližnjem domaćinstvu a za preostala dva će se dogovoriti jer obje ne kriju ljubav prema njima.

Inače, sestre Maja i Nataša i NAŠI zdravstveni radnici i pored aktuelne zdravstvene situacije uspješno završavaju sve dnevne obaveze. Posao podjednako dijele sa koleginicama Danijelom i Tanjom.

Uprkos činjenici da je Opština Kolašin sa razuđenim selima, sa staračkim domaćinstvima, sa specifičnom konfiguracijom terena zahtjevna za rad patronažne sestre su uvijek na pravom mjestu. Osmijeh i lijepa riječ uz stručno pružanje pomoći uvijek je prisutna kod njih. Pokažimo svi, kao i one VELIKO srce.

Piše: Dr Jelena Zindović