U Crnoj Gori pokrenut evropski projekat koji nastoji da uključi aktivne građane u prikupljanje podataka o divljim sisarima

Projekat MammalNet, koji promoviše Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA), a koji u Crnoj Gori sprovodi NVO Wildlife Montenegro, udružuje snage sa različitim evropskim partnerima specijalizovanim za divlje životinje, s ciljem procjene potencijala primjene “građanske nauke” (citizen science) i otvorene nauke u monitoringu evropskih sisara. Ova inicijativa promoviše istraživanje i zaštitu divljih sisara Evrope, ali i rješavanje nekih od ekoloških izazova s kojima se suočavamo; kao što su klimatske promjene, gubitak biodiverziteta ili pojava bolesti povezanih s divljim životinjama.

MammalNet nudi nekoliko tehnoloških alata koji pomažu građanima i naučnicima da evidentiraju prisustvo sisara u svom staništu. Svako se može uključiti u projekat korišćenjem mobilne aplikacije za bilježenje prisustva sisara ili njihovih tragova, ili dijeljenjem fotografija snimljenih pomoću foto-zamki. Iako nisu eksperti, građani su izvjesno u stanju da razlikuju mnoge vrste sisara u svom okruženju (poput zečeva, lisica i sl.). MammalNet želi da ohrabri i podstakne ljubitelje prirode, ekologe, lovce i sve druge građane da se bave naukom. Dijeljenje svojih susreta i lokacije divljih sisara jedan je od najboljih načina za poboljšanje znanja o našem biodiverzitetu i predstavlja vrijedan doprinos unapređenju istraživanja divljih životinja.

Mnogi građani mogu pravilno da identifikuju divlje sisare koji žive u njihovom okruženju. Posmatranje jelena ili srne na livadi ili putu, na primjer, od je velike vrijednosti za istraživače i vrlo je jednostavno podijeliti ga kroz iMammalia aplikaciju” kaže Marina Radonjić, članica Wildlife Montenegro, mr bioloških nauka i doktorand na Univerzitetu Crne Gore.

Foto-zamke nam omogućavaju da dobijemo osnovne informacije o tome gdje i kako sisari žive. Možete postaviti jednu u svojoj bašti ili okruženju. Bićete oduševljeni time šta sve možete fotografisati. Ako nemate iskustva, možete poslati svoje fotografije i prepustiti prepoznavanje vrsta ekspertima. A tako možete naučiti i da ih sami prepoznate!”  rekao je Masimo Skandura, koordinator projekta za jugoistočnu Evropu.

Tokom pilot faze, projekat je pokrenut u Španiji, Njemačkoj, Poljskoj i Hrvatskoj. Sada je u drugoj fazi uključeno još nekoliko evropskih država, među kojima je i Crna Gora. Ovo je odličan način da pokažete brigu o svojoj zemlji kroz posmatranje divljih životinja za nauku, ali i prilika za svakoga da aktivno doprinese poznavanju sisara na evropskom i globalnom nivou.

Preuzimanjem aplikacije projekta i razmjenom informacija o susretima sa divljim životinjama, svaki građanin može postati naučnik koji podržava aktivno očuvanje biodiverziteta.

Ne propustite priliku da doprinesete svojoj budućnosti!

Različite aktivnosti, poput takmičenja, kvizova i kurseva, biće promovisane kako bi se olakšalo učešće građana u projektu, te da bi se promovisala ekološka svijest i briga o životnoj sredini. Projekat će imati aktivne naloge na različitim društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Instagram). Učesnići će moći da prate informacije o aktivnostima, kao i da postave pitanja i komentarišu različite aspekte u vezi sa ovim projektom. Svim zainteresovanima dostupan je i besplatan online kurs MOGUĆNOSTI GRAĐANSKE NAUKE ZA POBOLJŠANJE OČUVANJA EVROPSKIH SISARA na linku https://mammalnet.com/mammalnet-mooc-en/

Izvor: mediabiro