Opština Mojkovac nastavlja posebno da brine o licima u stanju socijane potrebe

Nakon predhodnih godina izgrađenih, uz podršku Vlade Crne Gore, nekoliko objekata sa 110 stanova, opština Mojkovac trenutno gradi 14 stanova za socijalce i priprema se za izgradnju još šezdesetak stambenih jedinica za lica i u stanju socijalne potrebe, ali i za mnoge druge koji nemaju riješeno stambeno pitanje,  precizirano je u  predlogu Lokalnog programa socijalnog stanovanja za period 2020-2021. godine, koji će se naći 03. novembra pred odbornicima SO i, nema nikakve sumnje, biti usvojen.

U Ulici Đura Đukića, navedeno je u predlogu Programa, ranije je planirana izgradnja tri lamele sa 44 stambene jedinice. Projekat je urađen, ali neće baš važiti jer izgradnja te zgrade, svojevremeno namijenjene za socijalna stanovanja (taj problem se rješava na drugoj lokaciji), nije realizovan. Ipak, gradiće se, navodi se u pomenutom programu. U međuvremenu je, naime, sa sindikatom MUP-a, dogovoreno  da Opština ustupi, bez naknade za komunalno opremanje zemljišta, prostor na toj lokacij za izgradnju jedne lamele za potrebe zaposlenih u policiji. Idejno rješenje za tu lamelu se već radi. Koliko će tu biti stanova tek će da se vidi nakon izrade tehničke dokumentacije. Pored toga, ima najava da će učešće u projektu u Ul. Đura Đukića uzeti i sindikati zdravstva i prosvjete, tako da je vrlo vjerovatno da će tu biti izgrađen ranije planirani broj stanova.

U Mojkovcu se, inače, u Ulici Nemanjića, trenutno gradi stambeni objekat „Lamela III“, za lica u stanju socijalne potrebe, čime je nastavljena posebna briga lokalnih vlasti za socijalno ugroženo stanovništvo. Tu će biti 14 stanova. Naredne godine budući stanari će, kako je planirano, dobiti ključeve svojih stanova, po uslovima koji važe za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje.

-Osnovni uslovi da bi neko dobio „socijalni ključ“ je da je korisnik materijalnog obezbjeđenja porodice, da nema nikakvu nepokretnu imovinu ili da porodica ima člana sa posebnim potrebama i neriješeno stambeno pitanje, pojasnio je ranije predsjednik opštine, Ranko Mišnić.

U predhodnom periodu, uglavnom sredstvima koje je obezbijedila Vlada Crne Gore, navedeno je u pomenutom predlogu programa, u Tutićima je podignuta stambena zgrada sa 22 stana, za stanare dotrajalih radničkih baraka. U Ul. Đura Đukića izgrađen je objekat sa 50 stanova, za porodice koje su u katastrofalnim poplavama 1992. godine ostale bez krova nad glavom. Stanari su te stanove otkupili. U Ul. Nemanjića izgrađene su dvije prizemne zgrade sa po devet stanova, kao i „Lamela I“ sa sedam, za stanare čija je baraka svojevremeno nestala u požaru, i „Lamela II“  sa 13 stambenih jedinica – klasičnih socijalnih stanovanja. Ta lamela je useljena 13.avgrusta prošle godine, na Dan opštine. Stanovi su, po odluci o socijalnom stanovanju, usvojenoj prije četiri godine, dati u zakup na period od pet godina, uz mogućnost potpisivanja novog ugovora sve dok postoji razlog da stanari koriste socijalno stanovanje.

Novi stanovi i pored zgrade Opštine

Lokalna uprava je, u dogovoru sa fondom PIO i vlasnicima dotrajale zgrade koja se nalazi pored objekta lokalne  administracije u centru grada, umjesto te stare planirala izgradnju nove stambene zgrade sa 17 stanova, od čega je njih osam namijenjeno sadašnjim vlasnicima stanova, dok će preostalih devet dobiti penzioneri. Ta zgrada će, inače, imati i poslovne prostore u prizemlju, za koje već sada ima više zainteresovanih. Do kraja ove godine će se, kako je planirano, uraditi projektna dokumentacija za tu zgradu.

Piše: R.Ć