Prošlogodišnji Etno kamp 2019 u Kolašinu otvoren je dokumentarnom izložbom „Muzička i plesna tradicija Paštrovića u zapisima i literaturi do Drugog svjetskog rata“, koju su priredili doc. dr Zlata Marjanović, etnomuzikološkinja, mr Dušan Medin, arheolog i menadžer u kulturi, i Davor Sedlarević, specijalista vaspitač tradicionalnih igara. Na svečanom otvaranju izložbe prisutnima su se obratili Milan Đukić, predsjednik Skupštine opštine Kolašin koji je otvorio izložbu i Etno kamp Kolašin, doc. dr Zlata Marjanović, koautorka izložbe i profesorka na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, i mr Dušan Medin, koautor izložbe i direktor JU „Muzeji“ Kotor.

Organizatori izložbe su Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru i Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP iz Kolašina, a prijatelji i partneri na projektu su Ministarstvo kulture Crne Gore, JU Centar za kulturu Kolašin i JU Muzeji i galerije Budva.

Treba istaknuti da je Ministarstvo kulture Crne Gore, putem Javnog konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti kulture „Raznolikost izraza nezavisne kulturne scene“ za 2018. godinu, pomoglo realizaciju ovog kompleksnog multimedijalnog projekta.

Milan Đukić, predsjednik Skupštine opštine Kolašin

Peti Etno-kamp u Kolašinu, koji je održan od 1. do 7. avgusta, i koji je posvećen istraživanju, dokumentovanju i revitalizaciji narodnih igara i pjesama kolašinskog, ali i raznih drugoh krajeva iz regiona okupio je profesore i studente muzičkih akademija, članove kulturno umjetničkih društava i ostale dugogodišnje polaznike.  Etno-kamp ima za cilj da prepozna, dokumentuje i izuči elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa kojima prijeti nestajanje, ali i one koji su još u funkciji ili se stvaraju u koheziji starog i novog. Članovi Društva za kulturni razvoj „Bauo“, aktivni su učesnici ovog Etno-kampa već petu godinu zaredom.

Etno Kamp Kolašin 2019, foto: Vedran Vujisić

Izložbu i Etno kamp je otvorio Predsjednik SO Kolašin Milan Đukić koji je tom prilikom istakao: “Lokalna samouprava u Kolašinu opredijeljena je da podrži, unaprijedi i promoviše projekte iz kulture koji doprinose ne samo lokalnoj zajednici već i kulturi Crne Gore. Etno-kamp Kolašin kao međunarodno studijsko istraživanje nematerijalnog nasleđa, podudara se sa našom opredijeljenošću da slijedimo evropske politike u kulturi, politike očuvanja i promocije kulturnog nasleđa. Mi kao lokalna samouprava i Ministarstvo kulture, smo prepoznali važnost ovakvih projekata. Kulturnom nasleđu na prostoru Opštine Kolašin potrebno je organizovano promovisanje i očuvanje. Promocija materijalne i nematerijalne kulturne baštine mora biti stručno organizovana i institucioalno oblikovana. Ove aktivnosti podrazumijevaju projekte i programe koji se i u Kolašinu moraju izrađivati i sprovoditi po postulatima brojnih evropskih konvencija i njihovih preporuka. Kako je nematerijalno nasleđe neodvojivo od svakodnevnog života građana, ali i boravka turista u Kolašinu, mi ćemo u budućem periodu stvarati pretpostavke za njihovo povezivanje u okviru kulturnog turizma.

Nematerijalno nasleđe o kojem se itekako vodi računa u zemljama EU, u Kolašinu na lokalnom nivou podrazumijeva:

– Integrisano upravljanje kvalitetom kulturnog nasleđa

– Koordinisano partnerstvo lokalnih i državnih institucija

– Naučnu obradu i identifikaciju

– Ciljeve i strategije na lokalnom nivou Za ovih 5 godina kamp je opravdao svoju svrhu, a u budućnosti lično očekujem intenzivnije predstavljanje rezultata naučnog rada u okviru njega, javnosti u Crnoj Gori. Naučni skupovi međunarodnog formata, kakav je ovaj predstavljaju dobru osnovu za ekspertsku promociju kulturnog nasleđa i identiteta ovih prostora. Mi u Kolašinu smo veoma zadovoljni i zahvalni što ćemo biti u prilici da prisustvujemo i izložbi koja promoviše još jedan lokalni identitet, a to je nasleđe Paštrovića. Sva lokalna kulturna nasleđa dio su mozaika bogate crnogorske kulture, tradicije i identiteta. Upravo zbog svog bogatog i raznovrsnog nasleđa, crnogorska kultura je najbolji promoter Crne Gore u svijetu.

Piše: K.N