Male sredine sjevera Crne Gore su uvjek davale velike stvaraoce, mislioce, pisce umjetnike humaniste i filantrope. Gusinje je mala varošica koja je na krajnjem sjeveru čuvala granicu Crne Gore. U toj varošici čuvao se multietnički sklad vjekova, nacija, vremena i ljudi. Sama činjenica da u gradu postoje islamska, katolička i pravoslavna bogomolja dovoljno govori o skladu i multikulturi koja se poštuje.

Dženadin Radončić kao da je prositekao iz pera Američkog pisca Britanskih korijena Tomas Pejna koji je jednom prilikom rekao: ,,Moja zemlja je moj svijet (moj kraj) a moja religija je činiti dobro. “Dženadin Radončić rođen je 1981 godine u uglednoj porodici. Još od ranog djetinjstva trudio se da postigne dobro obrazovanje. Školovao se u svom rodnom Gusinju, Kosovskoj Mitrovici i Beogradu. Kao mlad čovjek  pokazao je jaku inicijativu i želju da uspije u svijetu punom prepreka i izazova. Živio je i radio u Njujorku (S.A.D.) postignuvši zapaženu karijeru u kompaniji ,,Troyan interiors NY.” Iako prepoznat kao jedan od iskusnjih i sposobnijih menadžera, napustio je vodeću poziciju u kompaniji jer je ljubav prema Gusinju bila jača. Nakon povratka u Gusinje započinje brojne aktivnosti na afirmaciji i prezentaciji svoga kraja. Neumorno se trudi da Gusinje dobije svoj prepoznatljivi imidž u turizmu, kulturi, istoriji, i svim segmentima važnim za jedan uspješan kraj. Svoj mukotrpnim radom stečeni novac nesebično ulaže u proizvodnju zdrave hrane, ugostiteljstvo i turizam želeći da njegovo Gusinje bude u rangu sa mnogim zanimljivim destinacijama Evrope. Nijedan mu izazov, posao i angažman nije bio težak. Znao je da sve što dobro radi je dobro za Gusinje vodeći se prije svega humanističkim idejama, filantorpije socijalne pravde i jednakosti.

Ubrzo postaje prepoznatljiv kod svih sugrađana koji sa pažnjom i poštovanjem cijene njegov doprinos zajednici. U želji da se njegov glas i angažman prepozna ne samo u Gusinju i Crnoj Gori već i u dijaspori pridružuje se Socijaldemokratama i kao nosilac liste SD-a sastavljene od mladih ljudi u Gusinju dobija četiri odbornička mandata, građani prepoznaju i poštuju njegov dotadašnji društveni angažman i daju mu punu podršku birajući ga za Predsjednika Skupštine opštine Gusinje 2016 godine. Nije podlegao “strastima političkih privilegija” ostao je vjeran principma humanosti, milosrđa i filantropije, pokazujući istinsku snagu socijaldemokratske ideje na svom ličnom primjeru. Svoju platu je i tada i danas nesebično trošio na donacije, izgradnju, renoviranje objekata, kupovinu građevinskg materijala ali i pomoć ljudima u stanju socijalne potrebe. O tome nećete čuti nikada od njega niti od njegove porodice čućete od Gusinjana koji sa poštovanjem izgovaraju njegovo ime. Nikada to nije koristio u propagandističke svrhe čime je pokazao veliku skromnost. Uvjek skromno govoreći: ,,Pronađi ono dobro u ljudima i pokloni im najbolji dio svoje humanosti. ”Sa pozicije Predsjednika Skupština opštine Gusinje nikada nije koristio službeni automobil, telefon, prezentacije, bilo koju privilegiju koja mu po političkom ključu pripada. On je to prevazišao i na najljepši način pokazao ono najhumanije u sebi. Njegov lični integritet, harizmatičnost, stalni društveni i politički angažman i želja da preporodi Gusinje čine ga jedinstvenim. Uspio je da ostvari dobre kontakte sa stranim investitorima, i diplomatama uvjek sa željom da im predstavi Gusinje kao najljepši kraj sjevera Crne Gore koji čeka punu valorizacjju u privrednom, turističkom,  istorijskom ambijentu “divlje ljepote” Crne Gore.

Dženadin Radončić je primjerom humanosti i filantropije koje nosi kao “okean nevidljivog blaga” u sebi priča ne samo o Radončiću već priča i onom Gusinju drevnih običaja novih generacija “novog vremena” koji su uvjek druge inspirisali i zbog kojh je svaki grad ponosan da u njemu postoje. Da li smo spremni da cijenimo takve autoritete u ovom vremenu? Za Radončića je jedina slava i uspjeh pomoći drugima pokazati jake humnističke ideje. To nije priča o njemu to je zapravo priča i pouka svima nama kakvi treba zapravo da budemo. To je ujedno i priča o jednoj ljepšoj strani Crne Gore i ponosnog Gusinja i Gusinjana kojeg volimo.

Piše: Božidar Proročić