Mr Željko D. Darmanović

U Narodnoj biblioteci „Radoslav Ljumović“ u Podgorici promovisana je knjiga pod naslovom „Druga violina“ magistra Željka Darmanovića.  

Poseban i centralni dio knjige je fokusiran na problematiku autizma. Autor napominje da „školovanje djece sa autizmom je od suštinske važnosti za njihov psihosocijalni razvoj“. Nekada su se djeca  sa autizmom isključivo školovala u specijalnim ustanovama, što je oblik segregacije  od društvene zajednice. Danas je zastupljen model  inkluzivnog obrazovanja.  Knjiga magistra Željka Darmanovića je dragocjeno štivo  za sadašnje i buduće stručnjake u oblasti vaspitanja i obrazovanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Sistematičnost u pisanju, prikazivanje istorijskog toka razvoja specijalnih ustaanova u Crnoj Gori je veoma važan segment za stručnu javnost. Recenzent knjige mr Zoran Bošković smatra da je knjiga značajan iskorak i motiv autoru da nastavi sa istraživačkim radom i pisanjem u toj oblasti. 

Piše: N.S