U nikšićkoj gimnaziji “Stojan Cerović” je na prigodnoj svečanosti i uz poštovanje svih epidemioloških mjera, učenici četvrtog razreda Anđeli Savićević uručena nagrada za učestvovanje u projektu “Ulaganje u budućnost u vrijeme Covid-19”. Dodjeli nagrade su prisustvovali direktor gimnazije, prof. Boris Nikolić, školski psiholog Ivana Bjelica kao i predstavnici medija.

Projekat je dio međunarodnog istraživanja organizovanog od strane grupe istraživača sa univerziteta u Peskari i Modeni, na čijem je čelu bivši đak nikšićke gimnazije i sada doktorant na Univerzitetu u Peskari, Miloš Borozan. Cilj istraživanja je ispitati na koji način maturanti donose odluku o odlasku na studije kao i koji su faktori odlučujući u izboru fakulteta. Odluka o odlasku na studije i odabir fakulteta predstavljaju jedinstveni trenutak u životu svake mlade osobe, koja se nalazi na važnoj raskrsnici na putu ličnog i profesionalnog razvoja. Izbor studija predstavlja značajan moment u procesu ostvarivanja ličnog potencijala i ulaganja u sopstveni ljudski kapital. Odluke o školovanju i karijeri obilježavaju ključne faze u procesu akumulacije ljudskog kapitala, međutim, donose se u vrijeme kada se učenici još uvijek mogu biti nesigurni u pogledu budućih posledica alternativnih izbora i imati ograničeno znanje o određenim aspektima problema odlučivanja.

Vođa projekta Miloš Borozan ističe da uprkos očiglednom značaju teme izbora univerziteta i fakulteta za pojedinca i društvo u cjelini, empirijske studije su u najboljem slučaju oskudne. “Moja želja od samog početka bila je da se u projekat uključe moja gimnazija i druge crnogorske škole i veliko mi je zadovoljstvo i čast što smo uspjeli da uspostavimo saradnju i sa gimnazijama u Podgorici i Danilovgradu. Ovo je prvo istraživanje ovog tipa na tlu Evrope i u prvom krugu testiranja smo, samo u Crnoj Gori, uspjeli da uključimo preko 500 maturanata. Projekat će trajati do septembra i imaćemo još 3 kruga testiranja, a nakog svakog ćemo nagraditi jednog od učesnika tablet računarom. Rezultate ćemo nadam se uspjeti da objavimo i stavimo na raspolaganje školama do kraja godine. Želio bih zahvaliti direktorima gimnazija, g.dinu Borisu Nikoliću, g.đi Zoji Bojanić-Lalović i g.đi Nataši Latković, koji su sa entuzijazmom prihvatili moj predlog, kao i svima koji su učestvovali u realizaciji i naravno svim maturantima koji su u njemu dosad učestvovali. Želja nam je da uvide i saznanja iz ovog projekta što prije primijenimo i proširimo u budućim istraživanjima, koja će biti naravno otvorena za sve zainteresovane škole u Crnoj Gori. Smatram da je ovo interesantna prilika za naše obrazovne institucije da ostvare saradnju sa svjetskim poznatim univerzitetima i sebi otvore vrata ka savremenim metodologijama istraživanja koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju potreba i preferencija maturanata u jednom vrlo delikatnom trenutku za njihov razvoj.”

N.S