Već važeće zabrane ulaska i izlaska iz Podgorice, Cetinja, Budve, Nikšića, Herceg Novog, Ulcinja, Bara, Kotora, Pljevalja proširuju se na opštine Bijelo Polje i Mojkovac. Nove mjere biće na snazi u periodu 18- 24.mart, saopšteno iz Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Posebne mjere koje su na snazi u Tivtu, Budvi, Herceg Novom i Ulcinju prestaju da važe za Budvu i Tivat, a počinju da važe za Nikšić.

Posjete pritvorenim i licima na izdržavanju kazne zatvora u UIKS osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda dizvoljavaju se uz strogo poštovanje zaštitnih mjera koje propisuje IJZ.