Kako je ovih dana aktuelna sahrana kraljice Elizabete II, možda će čitaocima biti interesantan podatak ko je prisustvovao krunisanju Elizabete II (očeve majke princa Vilijama) u de­legaciji Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Delegaciju je predvodio Milo­van Đilas (dostavljam fotokopiju pozivnice), potpredsjednik Save­znog izvršnog vijeća. U delegaciji su bili i Koča Popović, državni sekretar za spoljnje poslove i Peko Dapčević, general-pu­kovnik, načelnik Generalštaba Jugoslovenske narodne armije. Krunisanje je bilo 2. juna 1953. godine u Londonu.

Piše: Milan Maretić