.

Nedaleko i južno od Čakora, u pravcu Dijela, nalazi se kupasto stjenovito uzvišenje (2046 m nad morem) oko kojeg su prostrani bujni pašnjaci. To je Đevojački krš. Sa njega se pruža lijep pogled na okolne predjele i udaljene prokletijske planine. Na tom mjestu se redovno skupljaju djevojke iz okolnih katuna, pa je tako taj vrh postao “đevojačka skupnica”, te dobio ime Đevojački krš. Pripovijeda se da su nekada na tom vrhu dolazile gorske vile. Jedna od tih vila bila je posestrime Mulje Čakovića iz Plava. Ona ga je obavijestila o pogibiji njegovih kćerki i čobana. Bilo je to ovako:
Jednoga proljeća vraćale se dvije Muljine kćerke sa desetak čobana i preko hiljadu ovaca sa zimovanja iz Bosne. Doznade za to Jovan Mrša, vojvoda Kimenata (otac vojvode Petra, oca Karađorđa) pa riješi da ih sa svojom četom sačeka i ovce zaplijeni. Sa tridesetak Klimenata postavi busiju u tjesnacu Pećke Bistrice u Kotlovima, nedaleko od Bjeluhe. Kasnije, procijeni da to nije dobro mjesto za zasjedu, jer ne može da opkoli sve čobane i ovce, pa se sa četom uputi ka Čakoru. Odluči da napadne čobane kada se zaustave i ulogore.
Stigoše Muljini čobani sa stokom na Čakor i uputiše se ka Plavu. Kad stigoše na livade u Ječmištima, nedaleko od Čakora, postaviše logor i odrediše stražare oko stada. Tokom noći privuku se Klimenti do stada, ućutkaju pse i posijeku stražare. Zatim, pobiju čobane i Muljine kćerke, a stoku potjeraju ka Čakoru. Kada su se spustili na livade Cikuše, zastanu da ovce napasu, pa da sjutra rano krenu preko Visitora za Selce, svoje rodnno mjesto.
Kada je to vidjela gorska vila, posestrima Mulje Čakovića, poletjela je sa Đevojačkog krša i donijela Mulji glas da mu je Jovan Klimenta pobio kćerke i čobane, a ovce zaplijenio. Mulja je tada neosedlanog konja uzjahao i u potjeru za Klimentima krenuo.

Izvor: avlija.me, zabilježio: Ramo Markišić