.

Između Hridskih krša, stjenovitih vrhova iznad Hridskog jezera koji se strmo dižu prema nebu (2358 m), i Hridskog jezera nalaze se prave kamene rijeke, izlomljeni veliki blokovi silikatnih stijena, koje narod zove volovlja. Volovlja su oko Hridskog jezera teško prohodna, a na pojedinim potesima potpuno neprohodna. Između tih blokova stijena su mnogobrojne manje i veće pećine, potkapine, pukotine i jame. Oko volovlja je stara šuma bora molike. Čobani nikada ni blizu ovog volovlja sa stokom ne dolaze. Ako goveče ili ovca tu zaluta, onda često nestane bez traga.
Ova volovlja blizu Hridskog jezera narod naziva Đavolji grad, jer vjeruje da su đavolji sa Hridskih krša tu kamenje razbacali i skrivene pećine napravili. U Đavoljem gradu, kako se pripovijeda, borave vještice, vragovi i vile.
Govorili su stari ljudi, kako su njima njihovi stari kazivali, da je bilo ljudi koji su vidjeli vile, doduše izdaleka, u Đavoljem gradu, ali o tome oni ne bi dugo pričali. Brzo bi se razboljeli i ne bi im bilo lijeka.

Izvor: www.avlija.me; piše: Ramo Markišić