U cilju mjera u suzbijanju epidemije korona virusa u Petnjici, Opštinski tim za zaštitu i spasavanje, intezivno radi na prevenciji, čime se dobrinosi zaštiti stanovništva.

U tom smislu Služba za zaštitu i spašavanje, radi dezinfekciju javnih pvršina, objavio je Portal Radio Petnjica.

“Kako su saopštili iz lokalne uprave, taj dio posla je obavljen na području užeg centra Petnjice i na terenu kod objekata i institucija od šireg značaja kao što su škole i prodavnice”, zaključio je Radio Petnjica.

Izvor: espona.me