Opština Pljevlja sprovodi projekat ,,Podrška unaprijeđenju kvaliteta i plasmana brenda pljevaljski sir” za koji su sredstva odobrena u okviru javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekata za subjekte za podršku poslovanju  – „Podrška Kraljevine Norveške razvoju Zapadnog Balkana – Norveška za vas – Crna Gora“.

Projekat ,,Podrška unaprijeđenju kvaliteta i plasmana brenda pljevaljski sir” sprovodi se planiranom dinamikom, a aktivnost koja je nedavno sprovedena je opremanje prostora vrijednom opremom za potrebe standardizacije proizvodnje i unaprijeđenja procesa plasmana pljevaljskog sira, kao tradicionalnog proizvoda. Prostor koji je obezbijedila Opština Pljevlja i ustupila na korišćenje Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Pljevaljski sir“ zadovoljava higijensko-sanitarne uslove za pakovanje i skladištenje sira, a nabavkom vitrine i vakuum mašine zaokružen je proces proizvodnje.

Prostorije su, u četvrtak 22. oktobra, posjetili članovi projektnog tima UNOPS-a (Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge) poziva ,,Norveška za vas – Crna Gora” u okviru redovnih aktivnosti na monitoringu projekta, kao i članovi tima Opštine Pljevlja za implementaciju projekta.

Ranije, u toku sprovođenja  predviđenih projektnih aktivnosti,  nabavljena je adekvatna ambalaža, koja obezbjeđuje bolji plasman i prezentaciju proizvoda i omogućava proizvođačima pljevaljskog sira, koji su u procesu sertifikacije, zadovoljavanje standarda „Monteorganike“.

Opština Pljevlja je prepoznala poljoprivredu kao jednu od vodećih strateških razvojnih grana. Stoga smatra da su ovakvi i slični projekti od izuzetne važnosti za unaprijeđenje ekonomskih aktivnosti i umrežavanje malih poljoprivrednih proizvođača, kao i poboljšanje poslovnog ambijenta za prodaju tradicionalnog proizvoda sa dodatom vrijednošću. Posebni ciljevi koji će se ostvariti implementacijom planiranih projektnih aktivnosti su: unaprijeđenje procesa plasmana tradicionalnog proizvoda na domaće i regionalno tržište, podizanje kapaciteta udruženja proizvođača i njihovo međusobno povezivanje kao i stvaranje ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta u sektoru poljoprivrede.

Realizacija projekta doprinijeće jačanju održivosti i konkurentnosti malih biznisa, kroz intervencije koje doprinose unaprijeđenju procesa i kvaliteta proizvoda, što je jedan od ciljeva projekta ,,Norveška za vas – Crna Gora“.

Izvor: pljevlja.me