Laici, pa i mnogi speleolozi, misle da su pećine “mrtve”, bez živog svijeta i jedino što se lako može vidjeti su slijepi miševi. Oni su najpoznatiji stanovnici speloloških objekata, zbog toga što su krupniji od ostalih i lako se uočavaju. Sijepi miš nije prava pećinska životinja, već im je pećina samo sklonište i mjesto gdje uzgajaju mlade, a hranu traže van nje. Živi svijet u pećinama sastoji se od sitnih oblika života, Radi se o živim bićima koji su se evolucijom prilagodili uslovima života. Pravi pećinski organizmi su izgubili oči, imaju usporeno kretanje, antene su im duže, metabolizam usporeniji i izgubili su boju, za razliku od svojih rođaka na površini. Razlog tome su uslovi koji vladaju u pećini, nedostatak svjetlosti, niska temperatura i najbitnije ograničena količina  hrane. Veličina njihovog tijela je od par milimetara do nekoliko centimetra. Najčešći stanovnici pećina su pauci, insekti, stonoge, pseudoškorpije, rakovi, pijavice i pećinski puževi… Hrane se uglavnom organskim materijama sa površine, koje dospijevaju podzemnim vodama u pećinu. Takođe i slijepi miševi faunu opskrbljuju hranom. Izmet šišmiša, takozvani guano, znatno doprinosi povećanju organskih suspstanci i glavni je izvor hrane mnogim pećinskim životinjama, tako da  na nakupinama guana možemo naći najveću koncentraciju života u pećinama. Samo  mali broj primjeraka podzemnih životinja lovi i jede druge sitnije životinje.

U crnogorskim pećinama postoji veliki broj endemskih vrsta, odnosno vrsta koje žive samo na našim prostorima.U svijetu je Crna Gora poznata po raznolikosti pećinske faune, odnosno najvećem broju životinjskih vrsta koje naseljavaju podzemlje.

Na kraju, treba napomenuti da je pećinska fauna jako osjetljiva na promjene uslova njihove životne sredine i da je zaštićena zakonom o Zaštiti životne sredine i da se ne smije iznositi, uništavati i ubijati. Za sva istraživnja je potrebna dozvola Agencije za zaštitu životne sredine.

Izvor: Planinarske novine, piše: Miloš Pavićević