Vrijednosti kumulativnih incidencija za period od 17. oktobra u 00:00h do i zaključno sa 30. oktobrom u 24:00h

Na osnovu svih registrovanih slučajeva obolijevanja u periodu od subote 17. oktobra u 00:00h do i zaključno sa petkom 30. oktobrom 2020. u 24:00 h, izračunate su vrijednosti 14-dnevnih opštinskih stopa kumulativne incidencije za navedeni period i sačinjena lista opština u kojima će se sa primjenom mjera započeti po automatizmu od ponedjeljka 02. novembra u 00:00 sati. 

U skladu sa trenutnim opštinskim stopama incidencije i nakon dvije sedmice sprovođenja mjera do UBLAŽAVANJA mjera doći će u sljedećim opštinama:

 1. Kolašin: prelazi u grupu 1
 2. Ulcinj: prelazi u grupu 2
 3. Nikšić: prelazi u grupi 1
 4. Pljevlja: prelazi u grupu 1

Do POOŠTRAVANJA mjera doći će u opštini Bar koja zbog povećanja vrijednosti  stope kumulativne incidencije prelazi u grupu 2.

Iako su vrijesdnosti stopa kumulativnih incidencija u poslednjih 14dana niže nego u prethodno posmatranom 14-o dnevnom periodu, ako se porede stope na sedmičnom nivou – zabrinjava trend zabilježen u poslednjih 7 dana koji ukazuje da je do porast obolijevanja došlo skoro u svim opštinama.

Za preračunavanje kumulativnih stopa incidencije koriste se podaci MONSTAT-a o procjenjenoj veličini populacije po opštinama za 2019-u godinu:

Opštine Procjena 2019 (Izvor: MONSTAT)
ANDRIJEVICA 4585
BAR 44028
BERANE 26632
BIJELO POLJE 42191
BUDVA 22061
CETINJE 15181
DANILOVGRAD 18284
GUSINJE 3998
HERCEG NOVI 30597
KOLAŠIN 7228
KOTOR 22753
MOJKOVAC 7553
NIKŠIĆ 69203
PETNJICA 5242
PLAV 8319
PLJEVLJA 27006
PLUŽINE 2613
PODGORICA 189260
ROŽAJE 23024
ŠAVNIK 1558
TIVAT 15069
TUZI 12371
ULCINJ 20191
ŽABLJAK 3081
CRNA GORA 622028

Grupe opština, tj. lokalnih samouprava, i mjere čija će primjena zavisiti od 14-dnevne stope kumulativne incidencije (KI) su:

1. GRUPA 1: stopa manja od 400 / 100.000 stanovnika:

 • nastavljaju se striktno poštovanje i stroga kontrola sprovođenja važećih epidemioloških mjera koje su propisane Naredbama Ministarstva zdravlja

2. GRUPA 2: stopa je između 400 i 799, uz važeće mjere uvodi se:

 • Ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 22:00 sata;
 • Ograničavanje uslova rada ugostiteljskih objekata tako što je uz važeće epidemiološke mjere dozvoljeno da za jednim stolom i u objektu i izvan njega (terase, bašte i sl.) budu najviše dvije osobe;
 • Obaveza striktnog poštovanja razmaka od najmanje jedan metar od stolice do stolice kada lica sjede za stolovima i okrenuti su leđima jedni drugima.

3. GRUPA 3: stopa je između 800 i 1.199 uz važeće mjere:

 • Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani) osim za goste hotelâ;
 • Zabranjuje se okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

4. GRUPA 4: stopa je veća od 1.200 uz važeće mjere:

 • Zabranjuje se izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 05:00 (uz definisane izuzetke koji su važili i prilikom ranije mjere: djeca sa poremećajima iz autističnog spektra; lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta dnevno; lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama; zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava; lica koja pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac; osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica; te lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta dnevno;
 • Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani) osim za goste hotelâ;
 • Zabranjuju se posjete po kućama lica koja nijesu članovi istog domaćinstva.

Izvor: www.ijzcg.me