IZ  NARODNOG VEDRA MUDROSTI

 • Ovo su oni isti samo su kape promijenili.
 •  
 • Na položaj s mukom, a s položaja mnogi s brukom. 
 • Zao je onaj koga stolica opjani.
 •  
 • Nije svako ture za vezira.
 •  
 • Ne valja stavljati stožer na kraj guvna ni nepametna za glavara.
 •  
 • Ko pojaše teško sjaše, a kad sjaše – nikad više.
 •  
 • Niko kao Crna Gora ne uznosi svoje sinove, ali mrtve.
 •  
 • Čačka tuđe mane da bi sakrio svoje.

   Odabrao: Radomir Perišić