UZMI OD ONIH

Jedan Tomašev poznanik, čovjek koji je trošio mnogo više nego što je zarađivao pita: „Imaš li,Tole, da mi pozajmiš pet hiljada dinara do plate. Vraćam sigurno.

Pošto mu je poznanik već bio dužan dest hiljada dinara, Tomaš se malo zamisli pa reče: Imam, imam.“

Poznanik čeka da mu Tomaš pruži novac, a ovaj se ne maša za džep.

„Ti reče da ćeš mi posuditi novac. “

– Rekoh da imam, ali su mi kod tebe već treći mjesec. Uzmi od onih deset pet, a pet mi vrati, odgovori Tomaš.

 DA TI ALAH NIJE DAO

Čovjek lak na zajmu a težak na vraćanju pita Zika:“ Da ti Alah nije dao da mi pozajmiš sto dinara, mnogo mi je potrebno.“

„Nije mi Alah ništa davao, niti sam ga viđao. Ako mi da, daću ti istog časa, odgovori Zika.

                                    Iz narodnog pamćenja prepisuje: Radomir Perišić