Što nije pravo nije ni pošteno.

Što nije dobro za košnicu, nije dobro ni za pčele.

Prećutano može da se kaže. Kazano ne može da se prećuti.

Ako nije pravo, nije ni pošteno.

Nerad za lenjog čovjeka je što rđa za gvožđe.

Odabrao: Radomir Perišić