Ljudski sjedi, ljudski zbori da te gori ne prekori.

Ljudi veoma malo cijene vrline koje ne posjeduju.

Ljutnja je uvijek loš saveznik.

Makar bila od kremena svaka sila za vremena.

Malo je važno koje je vjere zao čovjek.

Oni su podijelili obaveze. Jedni rade drugi zarađuju.

Mlado drvo daje više dima nego vatre.

Ljudi je puno, čovjek je rijedak.

Gdje sila počinje tu moral prestaje.

Muž je sunce, a žena mjesec; muž vlada danju a žena noću.

Nacionalizam je ljubav prema mržnji.

Šta koga boli o tome govori.

Teško onome koga svako hvali.

       Iz vedra mudrosti zahvata i prepisuje: Radomir Perišić