Ako jedna riječ ne pogodi cilj, hiljadu riječi gubi smisao.

Ako su ljudi na visokom položaju oholi, prepuštaju se neizbježnoj propasti.

Ako ti je lice ružno nemoj da kriviš ogledalo zbog toga. Ko zapovijeda  mora upravljati sam sobom.

Zabilježio: Radomir Perišić