MIKROFON

Radi doktor jednu rutinsku ginekološku intervenciju prijateljici sa kojom je često razmjenjivao šale.  Dok radi pjevuši neku laganu ariju.

Sluša to prijateljica pa se malo nalakti i reče:“Nije doktore, ne dao bog, da mi ugrađuješ mikrofon pa ga probaš kako funkcioniše”?

  Nastavak intervencije doktor je završio u tišini.

                                                  Zabilježio: Radomir Perišić