LOVAC

Ziko, renomirani vatrogasac, gajio je u Pruškoj, u Bijelom Polju pored svoje kuće, patke iz hobija.

Jedne zime naiđe lovac M. obalom Lima ispred Zikove kuće. Vidi patku kako klizi plićakom, pomisli da je divlja, poče da nišani. Ziko je mirno posmatrao. Pustio je lovca da ubije patku. Kad je lovac srećan zbog „ulova“ Ziko mu reče: „Nemoj da je nosiš.  To je moja pitoma patka.“

„Pobogu, čovječe, što mi to prije ne reče. Vidio si kako se prikradam, nišanim”.

„Bilo mi je žao da ti merak pokvarim. Sad svrati u kuću da pijemo kafu i rakiju, dok moja žena patku pripremi, da omezimo.“

Zabilježio: R. Perišić