NE DAJTE  MI DA PLATIM

Rešad je volio društvo, šalu i kafanu. Volio je da plati kad je društvo u pitanju.

Jednom poslije dobrog pića i mezetluka u kafani, kad je konobar donio račun Rešad reče: “Drugovi, ako želite da mi ovo piće i meze pristane- ne dajte mi da platim ovaj račun.

Bura smijeha se prolomi za stolom, a Reško kavaljerski plati.

Zabilježio: Radomir Perišić