Orao Ibro njivu pored puta. Volovi mladi, još ne navikli na rad. Ne umiju da se vrate sa kraja njive. Viče Ibro na sav glas:- Oč, ojs, vrati se zekonja, Alaha ti tvoga!

-E, moj Ibro, ti vjernik, a psuješ Alaha i misliš  da ti rodi, pecnu ga učitelj Vladica.

-E, moj učo, i ti si mi pametan. Znaš li ti bolan da Alah srpski ne razumije.

Zabilježio: Radomir Perišić, književnik i novinar