OSVETA

Pobjegla Rustemu žena sa čovjekom za kojeg je bio ubijeđen da mu je prijatelj. Drugari ga tješe tvrdeći da nije bila za njega, da je imala mana na koje nijesu željeli da mu ukažu dok su bili u braku.

“Stalno razmišljam kako da mu se osvetim”, reče Rustem.

“Najbolje ćeš mu se osvetiti ako mu je ostaviš, posavjetova ga Miško.

Zabilježio: Radomir Perišić