ISKRE NARODNOG DUHA

 TEŠKA

Sretenova snaha lijena, uvijek natmurena pošla kod ljekara. Vratila se iz grada kući i ništa ne priča. Svekar čeka, čeka… pa je upita:”Snaho, šta ti reče doktor?

“Ništa strašno. Reče mi samo da sam teška. (trudna)

-Da si teška mogao sam ti ja reći ovdje da ne ideš kod doktora, reče joj svekar.

Pribilježio: Radomir Perišić