Sjećanje na novinara Marinka Bulatović,

I novinar i sanitetlija

   Pošao Marinko u selo Mioče da napravi reporterski zapis o licu i naličju seoskog života.Vidi u njivi pored puta okopava krompir stariji čovjek – sam.  Kad priđe zastade iznenađen. Čovjek kleči na koljenima i kopa.

 -Sin jedinac mi uči za doktora u Beogradu. Ja se juče udarih motikom po stopalu. Oteklo i pocrvenjelo…

Marinko se vrati do fiće. Donese komplet prve pomoći. Amaterski sanira povredu, a sjutradan pozva saniteta Tomaša, objasni mu da za angažman neće dobiti ni dinar. Potrebni sanitetski materijal pokloni apotekar  Salih, pa pravo ”fićom” u Mioče, petnaest kilometara od Bijelog Polja!

Piše: Radomir Perišić Izvor: Komun@