Milan Mijo Kljajević
(1991-1993)

Milan Kljajević rođen je 1947. godine u Bijelom Polju.
Završio je Višu pedgošku školu, a potom Fakultet organizacionih nauka. Radio je u više škola. Dvanaest godina bio je direktor Elektrodistribucije u Bijelom Polju.U tom periodu urađeni su značajni poslovi na poboljšanju i sigurnosti u snabdijevanju električnom energijom na gradskom području i izvršena elektrifikacija seoskog područja.
Bio je izvršni direktor Poljoprivrednog kombinata „Bjelasica“. Za predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje izabran je 5. janura
1991.godine. Na toj dužnosti je ostao do marta 1993. godine, kad je izabran za poslanika u Vijeću građana Savezne skupštine
Savezne Republike Jugoslavije. Bio je pomoćnik ministra za inostrane poslove i dijasporu i pomoćnik ministra za trgovinu u Vladi
Savezne republike Jugoslavije. U jednom mandatu bio je delegat u Vijeću udruženog rada Skupštine Crne Gore.
Dao je značajan doprinos razvoju sporta u Bijelom Polju. Bio je predsjednik Fudbalskog kluba „ Jedinstvo“ u dva mandata, predsjednik Organizacionog odbora Međuopštinskih sportskih igara. Dobitnik je Ordena rada i više drugih priznanja.
Umro je 2009. godine.