Muharem Muzurović je završio Višu pedagošku školu, grupa matematika-fizika u Sarajevu i Fakultet
odbrane i bezbijednosti u Beogradu. Kao delegat Društveno-političkog vijeća u Skupštini opštine Bijelo Polje izabran je za vršioca dužnosti predsjednika Skupštine opštine.

Na toj dužnosti bio je od januara do oktobra 1989. godine. Smislom za dijalog i toleranciju dao je značajan doprinos uspostavljanju višestranačke paralamentarne demokratije. Za rad u
obrazovanju i Narodnoj odbrani (bio je načelnik Centra odbrane za opštine Bijelo Polje i Mojkovac), dobio je više priznanja i odlikovanja.

Piše: Radomir Perišić