Radosav Bulatović rođen 20. juna 1942. godine u Žarima. Gimnaziju je završio u Bijelom Polju, Ekonomski fakultet i Školu političkih nauka završava u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici odbranio je doktorsku disertaciju 1987. godine. Govorio je i pisao na ruskom i djelimično francuskom jeziku. Bio je rukovodilac u više bjelopoljskih radnih organizacija. Objavio je više stručnih i naučnih radova iz društveno- ekonomske oblasti. Autor je knjige „Produktivnost i marketing kao faktori efikasnog privređivanja“.

dr Radoslav Bulatović

Dužnost predsjednika Skupštine opštine obavljao je od 1986-1989. godine. Nakon podnošenja ostavke na dužnost predsjednika radio je kao sekretar Odbora za trgovinu u Privrednoj komori Jugoslavije. U dva saziva bio je poslanik (delegat) u Skupštini Crne

Gore.

Dobitnik je Ordena rada sa srebrnim vijencem, Nagrade oslobođenja Bijelog Polja i niza drugih priznanja.

Umro je 14. januara 1996. god.

Piše: Radomir Perišić, novinar i publicista