Mijat Merdović, rođen je 1928. godine u Pripčićima kod Bijelog Polja. Završio je Učiteljsku školu u Nikšiću 1951. godine. Skoro dvije decenije radio je uobrazovanju kao predavač ili rukovodilac škole. Od jula 1970.godine obavlja političke funkcije: predsjednik Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda, sekretar Opštinskog komiteta Saveza komunista. U aprilu 1978. godine izabran je za predsjednika Skupštine opštine. Na toj dužnosti ostaje četiri godine. Sljedeće četiri godine je poslanik u Saveznom vijeću Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Bio je poslanik u Skupštini Socijalističke Republike Crne Gore, član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i član Savezne konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije.

Mijat Merdović

Tokom obavljanja društveno-političkih funkcija svojom kreativnošću i pregnućem dao je veliki doprinos razvoju svih segmenata privrednog i društvenog života u bjelopoljskoj opštini. U njegovom mandatu počela je sa radom Fabrika namjenske proizvodnje u okviru „Prve petoljetke“, otvorena Robna kuća „Beograd“, GRO „Radnik“ se uspješno plasirao na njemačko tržište, prošireni su kapaciteti „Bjelasice“, „Špira Dacića“, Konfekcije „Jedinstvo“, pokrenuta realizacija brojnih infrastrukturnih sadržaja na seoskom području. U četvorogodišnjem periodu otvoreno je oko 1800 novih radnih mjesta. Dobitnik je: Ordena rada sa srebrnim vijencem, Ordena bratstva- jedinstva sa srebrnim vijencem, Medalje zasluga za narod, Ordena rada trećeg reda, Zlatnog znaka Crvenog krsta i više drugih odlikovanja.

Umro je 23. januara 2008. godine.

PIše: Radomir Perišić, književnik i novinar