Emin Dobardžić

Emin Dobardžić, rođen je 1930. godine u Bijelom Polju. Završio ekonomski fakultet u Zagrebu i bio prvi dipolomirani ekonomista iz Bijelog Polja. Bio je direktor Vunarskog kombinata u izgradnji i prvi direktor ovog, nekad renomiranog privrednog kolektiva koji je upošljavao i do dvije hiljade radnika. Vunarski kombinat je dao nemjerljiv doprinos urbanom razvoju gradskog jezgra, izgradnji stanova, razvoju kulture, informisanja i sporta. Dobardžić je bio i direktor Industrijske klanice koja je imala pogon za proizvodnju mesnih prerađevina.


Obavljao je više dužnosti u organima vlasti i društvenim organizacijama.
Bio je:
potpredsjednik Izvršnog vijeća Skupštine Crne Gore, predsjednik Saveza Sindikata Crne Gore, poslanik Skupštine Crne Gore i poslanik Skupštine SFRJ u dva mandata.
Sa dužnosti predsjednika Privredne komore SFRJ otišao je u penziju 1990. godine.

Priredio: Radomir Perišić