Vukoman Ćirović

Vukoman Ćirović, rođen je u Grančarevu 8. jula 1927. godine. Osnovnu školu završio je u Čokrlijama. Rat mu je prekinuo školovanje. Aktivno se uključio u rad SKOJ-a, a nakon oslobođenja u rad društveno – političkih organizacija.Višu upravnu školu završio je 1958. u Sarajevu. Nakon završene škole obavlja dužnost sekretara Opštinskog komitetan SK-a u Tomaševu. Na funkciju predsjednika Skupštine opštine izabran je 1963. godine. Poslije nešto više od godinu dana nastavlja školovanje na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je sekretar Opštinskog sekretarijata za unutrašnje poslove, pa pomoćnik Republičkog sekretara za unutrašnje poslove i pomoćnik Republičkog sekretara za narodnu odbranu.

Odlikovan je: Medaljom zasluga za narod, Ordenom zasluga za narod, Ordenom Republike.

Umro je 23.juna 2008. godine.

Priredio: Radomir Perišić