Predstavljamo predsjednike opštine Bijelo Polje u periodu poslije Drugog svjetskog rata.

Radomir Medojević rođen je 1915. godine. Osnovnu školu

završio u Stevanovcu kod Mojkovca, a nižu gimnaziju

u Bijelom Polju. Školovanje u Pljevaljskoj gimnaziji

morao je da prekine jer porodica nije imala sredstava da

plaća školovanje. U julskom ustanku 1941. bio je politički rukovodilac

Stevanovačke partizanske čete, a od novembra iste godine

Radomir Medojević

sekretar Opštinskog narodnooslobodilačkog odbora u Mojkovcu.

U proljeće 1943. godine postavljen je za predsjednika Sreskog narodnooslobodilačkog

odbora u Bijelom Polju. Početak pete neprijateljske

ofanzive spriječio je da se iskaže na toj dužnosti.

Krajem 1947. godine upućen je u Visoku partijsku školu u Beogradu.

Početkom 1949. godine, po zadatku partije, prekida školovanje

i biva postavljen za sekretara Sreskog komiteta Saveza komunista.

Prilikom spajanja srezova 1954. izabran je za predsjednika

Sreskog narodnog odbora u Ivangradu (Berane).Bio je nosilac

Partizanske spomenice 1941., dobitnik jeOrdena rada sa crvenom

zastavom, Ordena Republike sa srebrnim vijencem, Ordena zasluga

za narod, Ordena partizanske zvijezde…

Jedna ulica u Bijelom Polju nosi njegovo ime. Umro je 22.novembra

1963. godine.

Piše: Radomir Perišić