Milorad Slomović

Rad ovih ljudi je u velikoj mjeri obavijen zaboravom. Pisana dokumenta su oskudna, pa je priređivač publikacije morao tragati i po sjećanjima ljudi koji pamte prvu polovinu dvadesetog vijeka. U tom dijelu posebno je značajan doprinos: Marka Vojinovića, Rajka Medojevića i Milana Lj. Bulatovića, učesnika NOR-a, a kasnije uglednih prosvjetnih i društveno političkih radnika. U pronalaženju arhivske građe veoma je bitna pomoć mr Tadije Boškovića, rukovodioca Arhivskog odjeljenja u Bijelom Polju, Petra Krivokapića, publiciste, Milorada Rmandića, dugogodišnjeg opštinskog funkcionera i Vaska Radovića, u vrijeme nastanka knjige direktora Centra za informacioni sistem opštine Bijelo Polje.  Autor je koristio i  podatke od članova porodica predsjednika i nastojao da ih prilagodi cilju objavljivanja knjige “Predsjednici opštine Bijelo Polje –  1945-2018”.

Milorad Slomović rođen je 1924. u Mojkovcu. Završio je trgovačku školu i radio kao trgovački pomoćnik. Bio je učesnik trinaestojulskog ustanka 1941. godine, a član Komunističke partije Jugoslavije od 1943. godine. Bio je komesar Bjelopoljskog narodnooslobodilačkog odreda do juna 1942. godine. Od juna 1942. borac je mojkovačke gerile do aprila 1943.godine, a potom borac četvrtog bataljona Treće proleterske sandžačke brigade. Poslije bitke na Sutjesci juna 1943. godine nalazio se na dužnosti omladinskog rukovodioca u Mojkovcu. Krajem 1943. i početkom 1944. godine bio je komesar u Bjelopoljskom narodnooslobodilačkom pokretu.

Po oslobođenju, maja 1945. obavljao je više dužnosti u Partiji i narodnoj vlasti. Predsjednik Sreza bio je kraći period nakon smrti Rada Obrenovića do hapšenja po Rezoluciji IB-a. Nosilac je Spomenice 1941.g., Ordena za hrabrost, Ordena bratstva i jedinstva trećeg reda, Medalje za hrabrost, Medalje zasluge za narod.

Priredio: Radomir Perišić